5. Основно училище "Иван Вазов", София

Обществен съвет

Членове на обществения съвет на 5ОУ „Иван Вазов“,

Заповед за избор на нов ОС на 5ОУ „Иван Вазов“

Име GSM E-mail
1. Мартин Пашов
председател
0894063333
2. Зорница Велкова
зам. председател
0879669705
3. Мария Петрова
секретар
0888371632
4. Татяна Бойчева
член
089877512
5. Петя Велчева
член
0889337285
6. Александър Пенчев
член
0882409661
7. Деян Ачев
член
0888021060
       
 

Резервни  членове ОС

   

1.

Наталия Тулууш
резерва
0882567738

2.

Богдана Кирилова
резерва
0883313322  

3.

Христина Попова
резерва 
0893616128   

4.

Евгени Балтаков
резерва  
0889109340  

5.

Слав Първанов
резерва 
0884073451   

6.

Даниел Йорданов
резерва 
0896704171   

7.

Тихомир Соколов
резерва 
   

График пробни изпити НВО 4 и 7 клас

Предложение за провеждане на пробни изпити за 6 и 7 клас през м. май 2023 г.


Обръщение на Обществения съвет към родителите за здравословното състояние на учениците в 5.ОУ

Уважаеми родители,

Общественият съвет към 5.ОУ,,Иван Вазов‘‘ се обръща към Вас с призив, за отговорност и загриженост относно здравословното състояние на децата посещаващи учебния процес. Искаме да напомним, че връщането на ученик в училище след боледуване, става само с представена медицинска бележка издадена от личния лекар на детето. Недопустимо е дете с явни симптоми на болест /секрети, температура, отпадналост и др./ или изпращано с лекарства на училище, да бъде допуснато в клас, където ще бъде в контакт с останалите здрави деца. Директорът на училището е отговорен за безопасните и здравословни условия за отглеждане, възпитание и обучение на учениците /Наредба 3 към Закона за народното здраве/ . Ние като Обществен съвет представляващ интереса на родителите и нашите деца, сме готови да споделим тази отговорност.

Смятаме, че сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще доведе до изграждане на по-стабилна връзка между родител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между страните.

С цел опазване живота и здравето на нашите деца, разчитаме на Вашето съдействие и завишен родителски контрол!

30.03.2023 г.

Обществен съвет към 5.ОУ,,Иван Вазов‘

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2023 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени