5. Основно училище "Иван Вазов", София

Ден на четенето – 17.11.2023 г. в 5.ОУ „Иван Вазов“

Уважаеми ученици и родители,

С писмо с Изх. № РУО1-36723/10.11.2023 г. и наш вх. № 123/14.11.2023 г. от РУО-София до директорите на столичните образователни институции РУО – София град уведоми за инициатива, подкрепена от МОН с писмо Изх.№9105-290/08.11.2023 г., вх. №РУО1-36459/09.11.2023 г., с което се обяви датата 17.11.2023 г. за Ден на четенето, инициатива на Фондация „Четене“ и Сдружение „Книги и четене“.

Участието в инициативата ще се осъществява чрез сайта на Фондацията:

https://readingfoundation.bg/

В подкрепа на Деня на четенето на 17.11.2023 г. /петък/ от 10,10 ч. до 10, 50 ч. ще се проведат редица инициативи по класове, подкрепени от Румен Пощаков – директор на 5.ОУ.

Ще се организира ЧЕТЕНЕ на подбрани литературни текстове от ученици в прогимназиален етап на ученици в начален етап, ще се поощрят родителите да вземат участие в съвместно четене с техните деца, ще бъдат поканени общественици и известни личности, свързани с литературата, за да ни гостуват.

За да поощрим четенето и след 17.11.2023 г. ще се радваме родителите, които винаги са били наши съмишленици, да направят дарение в класовете на техните деца на нови, неупотребявани книжки, съобразени с възрастта и материала, изучаван в съответния етап на образование.

Четенето е „модерно“, то ни отличава, помага ни да мислим и се възпитава. Затова ние в 5.ОУ сме организирали редица инициативи като състезания по краснопис, декламиране на стихове и четене и на 17.11.2023 г. ще продължим тази традиция с подкрепата на Ден на четенето.

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени