5. Основно училище "Иван Вазов", София

5. ОУ „ Иван Вазов“ отбелязва 22 април – Деня на земята!

den zemiaНа 22 април учениците от 1.  до 7. клас  в 5. ОУ „Иван Вазов“ отбелязаха Деня на Земята.

Всички ученици се запознаха с международната инициатива да се постави акцент към опазването на нашата планета като среда на живот, както и опазването на живота на Земата.  Учениците от прогимназиален етап дискутираха различни аспекти на темата по отделните учебни дисциплини. Проведоха се мотивационни  беседи по отношение  на  превенцията  и съвременни начини за преодоляване на негативните последици от човешката дейност. Освен знание, учениците споделиха  и  своят  личен пример  като принос в опазването на околната среда.

В начален етап учениците също обсъждаха темата като участваха със свои проекти и презентации. Представиха  пред училищната общност изготвени  макети, с които нагледно илюстрираха  своята съпричастност към опазването на природата и живота на Земята.

Знанието е ключът  към успеха!

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени