club

Идеята за създаване на клуб Млад историк е свързана със запознаване на учениците с миналото на квартал Павлово и с историята на едно от първите училища в София - 5 основно училище "Иван Вазов".

Участниците в клуба събират материали, спомени на бивши ученици и преподаватели, снимки и документи, проследяващи развитието на училището.

Изтеглете презентация за историята на 5 ОУ "Иван Вазов", създадена от участници в клуба Млад историк.